Klik op de volgende link: Erfgoedbank Lommel en zoek. Maar lees eerst onderstaande tekst!

Erfgoed Lommel verzamelt en beheert heel wat collecties. Goed geïnventariseerde, geregistreerde en ontsloten collecties vormen de draaischijf van een erfgoedwerking. Om deze draaischijf gestalte te geven hebben Erfgoed Lommel en CIBLIS hard en goed samengewerkt. Het resultaat is een databank die het toelaat om de collecties van Erfgoed Lommel te registreren. Maar er is meer. Iedereen met belangstelling voor erfgoed zal de databank online kunnen raadplegen. Let wel: het is een werk waaraan continu zal worden gewerkt. Verwacht dus niet dat je ‘alles’ zal vinden en dat alles perfect is, maar kom regelmatig snuffelen. Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kan je ons via ‘contact’ op deze website steeds een mailtje sturen.

Volgende Lommelse collecties kan je doorzoeken door te klikken op de link bovenaan de bladzijde: ‘Bibliotheek’, ‘Archeologische collectie’, ‘Historische collectie’ en ‘Fotocollectie’. De collectie ‘Archief & documentatie’ zal in een latere fase worden toegevoegd. Hieronder enkele tips.

‘Bibliotheek’: in deze collectie ontsluiten we niet alleen de boeken en tijdschriften/reeksen uit onze bibliotheek, maar we zullen de tijdschriften/reeksen ook op artikelniveau ontsluiten. Volgende tijdschriften/reeksen werden reeds op artikelniveau ontsloten: Te Lomelle op die Campine; Limburg; Brabants Heem; Het Liller Heem; In Brabant; Tijd-Schrift; Het Oude Land van Loon; Limburg-Het Oude Land van Loon; Vlaamse Stam; Grevenbroeker Echo’s; Ons Heem; Helinium en Archeologie in Vlaanderen. In de toekomst zullen daar volgende tijdschriften/reeksen aan toegevoegd worden: De Pelterbloas; Een verhaal over Water en Wind; De Zeven Torens; Dat Stedeken Peer; Sprokkelingen; Tussen Halt en Stop; Bourg; Lei en Griffel; De Drei Boge; De Klaveren Heer; Monumenten en Landschappen; De Achelse Kapetulie; Jaarboek Geel; Jaarboek Heemkring Balen; ’t Schreneel Olmen; Ethnologia Flandrica; Jaarboek Weerderheem Valkenswaard; Jaarboek Eindhoven; Jaarboek Varia Historica Brabantica; Noordbrabants Historisch Jaarboek; Molse Tijdingen; Jaarboek en Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Bovendien kunnen we aan de titelbeschrijving ook een PDF-bestand van het artikel koppelen! Dit is bijvoorbeeld al gebeurd voor de reeks Archeologie in Vlaanderen en voor de jaargangen 2001 tot en met 2008 van ons eigen tijdschrift Te Lomelle op die Campine. Je hoeft dus niet meer naar de bibliotheek om die artikels te lezen!

‘Archeologische collectie’: zoek hier bijvoorbeeld op de term ‘kokerbijl’ of ‘armband’ en je zal voorwerpen uit het bronsdepot van de Konijnenpijp kunnen bekijken. Merk op dat er een doorverwijzing is naar de literatuur over het voorwerp en dat je – nadat je op die link hebt geklikt – zelfs het volledige artikel over het bronsdepot kan lezen!

‘Historische collectie’: zoek hier bijvoorbeeld op de term ‘besloten hof’ of ‘wasstamper’. Maar je kan natuurlijk ook gewoon door de volledige collectie bladeren.

‘Fotocollectie’: tik hier bijvoorbeeld de zoekterm ‘Kerkstraat’ in of snuister in de volledige collectie.