1. Missie

Archeohuis De Kolonie is een erfgoedinstelling van Erfgoed Lommel vzw, niet gericht op het maken van winst, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling en die bijgevolg toegankelijk is voor het publiek en oog heeft voor een participatieve inbreng van erfgoedactoren en vooral van geëngageerde vrijwilligers.

De kernopdracht van het Archeohuis is het beheer van een onroerenderfgoeddepot dat archeologische ensembles, archeologische artefacten en de onderdelen van onroerend erfgoed (dit laatste enkel voor wat Lommel betreft) in tijdelijke of permanente bewaring neemt, behoudt en documenteert.

Het Archeohuis stimuleert wetenschappelijk onderzoek, maakt het mogelijk en onderneemt zelf onderzoek, al dan niet in samenwerking met andere erfgoedactoren.

Het Archeohuis doet aan publiekswerking voor een zo ruim mogelijk doelpubliek.

2. Visie

Het Archeohuis is een deskundig depot en een kenniscentrum met betrekking tot het archeologisch erfgoed van de subregio Noord-Limburg, zowel op vlak van behoud en beheer als van onderzoek. De subregio wordt gevormd door: Tessenderlo, Ham, Beringen, Leopoldsburg, Hechtel- Eksel, Lommel, Peer, Pelt, Hamont-Achel en Bocholt. De subregio Noord-Limburg wordt wel opgedeeld: een primair gedeelte dat de vier gemeenten die Bosland vormen, omvat (in rode kleur hierboven); een secundair gedeelte dat de overige zes gemeenten bevat.

De archeologische data en de kennis ervan zullen op een open manier worden bewaard en gepresenteerd waarbij maximaal wordt ingezet op het digitale aspect. Vanuit de eigen expertise zal het Archeohuis actief adviseren betreffende de problematiek van behoud en beheer en betreffende het (archeologisch) (voor)onderzoek van andere actoren.

Al deze taken gebeuren steeds collegiaal in overleg met de betrokken actoren, ingeschakeld in het Vlaams Depotnetwerk en conform de geldende regelgeving en standaarden. Er wordt ingezet op digitale werkvormen (website, databank, publicaties…) maar ook analoge werkvormen (tentoonstelling, overleg…) krijgen de nodige aandacht.

3. Het werkingsgebied

Het interesse- en werkingsgebied van Archeohuis De Kolonie op vlak van archeologie is de subregio Noord-Limburg. Deze subregio wordt gevormd door de tien volgende gemeenten: Tessenderlo, Ham, Beringen, Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Lommel, Pelt, Peer, Hamont-Achel en Bocholt

Het primaire werkingsgebied binnen de subregio Noord-Limburg is ‘Bosland’: het werkingsgebied dat wordt gevormd door de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt die nauw samenwerken rond onroerend erfgoed onder de koepel van de IOED Bosland. De depotbeheerder van het Archeohuis De Kolonie maakt deel uit van de Adviesraad van de IOED.  Archeohuis De Kolonie zal een actieve receptieve depotfunctie uitoefenen voor alle archeologische collecties en ensembles uit Bosland; en voor wat Lommel betreft ook voor bouwkundige elementen.

Het secundaire werkingsgebied wordt gevormd door de zes overige gemeenten: Tessenderlo, Ham, Beringen, Leopoldsburg, Hamont-Achel en Bocholt. Vijf van deze zes gemeenten ressorteren onder de koepel van de IOED Lage Kempen; Tessenderlo maakt deel uit van de IOED De Merode. Uit het secundaire werkingsgebied zullen na grondige afweging door de depotbeheerder vooral ensembles en artefacten worden aanvaard die binnen de archeologische expertise van het Archeohuis vallen (steentijd, metaaltijd en Romeinse tijd) en rekening houdend met de opvangcapaciteit van het depot.

VOOR MEER INFO: NEEM CONTACT OP MET ARCHEOHUIS DE KOLONIE.