De registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden) vormen de bron bij uitstek voor familiekundigen.

Enkele vrijwilligers van Erfgoed Lommel hebben heel wat uren van hun vrije tijd opgeofferd om een index van de Lommelse registers van burgerlijke stand op te maken. Ze verdienen hiervoor heel veel dank en waardering.  Family Search beschikte over de digitale scans van deze aktes. Index en digitale aktes met elkaar verbinden: dat was de uitdaging. Family Search stelde kennis en software ter beschikking en Erfgoed Lommel zorgde voor het betere ‘plakwerk’ waardoor index en aktes verbonden geraakten.

Beide organisaties werkten met succes samen. Het is nu mogelijk om via de website van Family Search https://familysearch.org van overal ter wereld online op naam te zoeken in de aktes van de burgerlijke stand van Lommel van 1808 tot en met 1906. Je krijgt dan de gegevens van de gezochte persoon te lezen en bovendien kan je ook de oorspronkelijke akte op je scherm raadplegen.

Volledig grenzeloos wordt het stamboomonderzoek hier natuurlijk niet mee. Je moet immers over een computer en een internetverbinding beschikken. En je moet weten hoe te zoeken. Maar daarom maakten we deze beknopte en (hopelijk) duidelijke  FamilySearch_HandleidingA4

Dankzij een fijne samenwerking met het team van BS Kempen (en Wim Peeters in het bijzonder) kan je de Lommelse burgerlijke stand vanaf 1808 tot en met 1915 nu ook raadplegen op de website van BS Kempen: Lommel – BS Kempen. Op de website van BS Kempen vind je ook de gegevens van vele andere Kempense gemeenten.

Ook op de prachtige website Open Archieven kan de je de Lommelse genealogische data raadplegen.

Je krijgt in ieder geval meer tijd om oor te hebben voor familieverhalen en oog te hebben voor andere documenten tijdens je bezoek aan een archief of een documentatiecentrum.

We wensen je veel  plezier met het schrijven van je familiegeschiedenis!

De werkgroep van Erfgoed Lommel werkt momenteel aan een grondige index van de Lommelse parochieregisters. Deze parochieregisters zullen op dezelfde wijze ontsloten worden als de aktes van de burgerlijke stand.