Erfgoed Lommel vzw heeft niet alleen het museum ‘De Kolonie’ onder zijn hoede, maar ook een erfgoedhuis ‘De Barrier’. Dit erfgoedhuis is ondergebracht in een historisch pand, het Barrierhuis.

Omstreeks 1790 werd door de overheid langs de pas aangelegde steenweg van Luik naar ’s-Hertogenbosch het Barrierhuis gebouwd voor de inning van tolgelden, het verlenen van logies aan reizigers en het verlenen van stalling voor de paarden. De pachter van de Barrier moest niet alleen tolgelden innen en onderdak verlenen aan reizigers en paarden, maar stond ook in voor het in cultuur brengen van de heide.  Zo werd in de Lutlommelse Heide de basis gelegd voor het latere gehucht Lommel-Barrier.

‘De Barrier’ is ingericht als erfgoedhuis. Het archief, de documentatie en de bibliotheek van Erfgoed Lommel vzw vonden er onderdak  en het Lommelse erfgoed in al zijn aspecten wordt er bestudeerd. Met al uw vragen over het Lommelse verleden kan u terecht in De Barrier.

Familiekundigen vinden er nagenoeg alle bronnen (registers burgerlijke stand, parochieregisters, notariële akten…) die het mogelijk maken om in hun stamboom te klimmen. Studenten vinden er heel wat informatie om opdrachten die te maken hebben met de geschiedenis van Lommel tot een goed einde te brengen.

De bibliotheek bevat vele historische, archeologische en heemkundige tijdschriften en nagenoeg alle boeken die de voorbije dertig jaar over die onderwerpen in de regio zijn verschenen.

In ‘De Barrier’ vind je ook oude prentkaarten, foto’s, bidprentjes, doodsbrieven, allerlei kaarten, oude kranten…

U kan alvast online een kijkje nemen in de collecties.

Erfgoedhuis De Barrier

Luikersteenweg 244
3920 Lommel
011/60.42.24 (tijdens kantooruren en vermelde openingsuren)

Contact

GRATIS toegankelijk voor leden van Erfgoed Lommel en voor studenten. Voor andere gebruikers is de eerste raadpleging gratis en nadien betalen ze 1 euro per raadpleging.

Openingsuren :

  • zaterdag 13.30u – 16.30u
  • op afspraak
  • Gesloten op feestdagen en tijdens schoolvakanties. Gesloten vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. Voor andere sluitingsdagen ingevolge cursussen enz. zie de rubriek ‘Agenda’.