Erfgoed Lommel vzw heeft niet alleen het museum ‘De Kolonie’ onder zijn hoede, maar ook het Erfgoedhuis ‘De Barrier’ dat is gehuisvest in een historisch pand, namelijk het Barrierhuis gelegen aan de Luikersteenweg 244 in Lommel.

Het archief, de documentatie en de bibliotheek van Erfgoed Lommel vzw vinden er onderdak  en het Lommelse erfgoed in al zijn aspecten wordt er bestudeerd. Met al uw vragen over het Lommelse verleden kan u terecht in De Barrier.

Familiekundigen vinden er nagenoeg alle bronnen (registers burgerlijke stand, parochieregisters, notariële akten…) die het mogelijk maken om in hun stamboom te klimmen. Studenten vinden er heel wat informatie om opdrachten die te maken hebben met de geschiedenis van Lommel tot een goed einde te brengen.

De bibliotheek bevat vele historische, archeologische en heemkundige tijdschriften en nagenoeg alle boeken die de voorbije dertig jaar over die onderwerpen in de regio zijn verschenen.

In het Erfgoedhuis vind je ook oude prentkaarten, foto’s, bidprentjes, doodsbrieven, allerlei kaarten, oude kranten…

U kan alvast online een kijkje nemen in de collecties.

Erfgoedhuis De Barrier

Luikersteenweg 244
3920 Lommel
011/60.42.24

Enkel voor genealogisch onderzoek kan u terecht op hiernavermelde openingsuren.

Voor ander onderzoek en raadplegingen maakt u best een afspraak. Zo kunnen we u snel en vlot helpen.

Contact

Openingsuren voor genealogisch onderzoek :

  • zaterdag 13.30u – 16.30u
  • op afspraak
  • Gesloten op feestdagen en tijdens schoolvakanties. Gesloten vanaf vrijdag 20 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020. Voor andere sluitingsdagen ingevolge cursussen enz. zie de rubriek ‘Agenda’.