Erfgoed Lommel vzw heeft niet alleen Archeohuis De Kolonie onder zijn hoede, maar ook het Erfgoedhuis De Barrier dat is gehuisvest in een historisch pand, namelijk het Barrierhuis gelegen aan de Luikersteenweg 244 in Lommel.

We adviseren u om uw genealogische, historische en andere vragen per MAIL te stellen. In samenwerking met onze vrijwilligers van de werkgroep Familiekunde antwoorden we u zo vlug mogelijk of we maken een afspraak met u.

Wilt u zelf langskomen in het Erfgoedhuis, dan maakt u eerst een afspraak via telefoonnummer 0492 43 65 24 of via mail. Op volgende ogenblikken kan u dan terecht in het Erfgoedhuis:

  • van maandag tot en met vrijdag elke voormiddag;
  • op woensdagavond van 18u tot 20u (enkel voor familiekunde),
    met uitzondering van de schoolvakanties;
  • zaterdag gesloten;

Het archief, de documentatie en de bibliotheek van Erfgoed Lommel vzw vinden er onderdak  en het Lommelse erfgoed in al zijn aspecten wordt er bestudeerd. Met al uw vragen over het Lommelse verleden kan u terecht in De Barrier.

Familiekundigen vinden er nagenoeg alle bronnen (registers burgerlijke stand, parochieregisters, notariële akten…) die het mogelijk maken om in hun stamboom te klimmen. Studenten vinden er heel wat informatie om opdrachten die te maken hebben met de geschiedenis van Lommel tot een goed einde te brengen.

De bibliotheek bevat vele historische, archeologische en heemkundige tijdschriften en nagenoeg alle boeken die de voorbije dertig jaar over die onderwerpen in de regio zijn verschenen.

In het Erfgoedhuis vind je ook oude prentkaarten, foto’s, bidprentjes, doodsbrieven, allerlei kaarten, oude kranten…

U kan alvast online een kijkje nemen in de collecties.

Erfgoedhuis De Barrier

Luikersteenweg 244
3920 Lommel
0492 43 65 24