Het Erfgoedhuis is ondergebracht in een historisch pand, het Barrierhuis.

Omstreeks 1790 werd door de overheid langs de pas aangelegde steenweg van Luik naar ’s-Hertogenbosch het Barrierhuis gebouwd voor de inning van tolgelden, het verlenen van logies aan reizigers en het verlenen van stalling voor de paarden. De pachter van de Barrier moest niet alleen tolgelden innen en onderdak verlenen aan reizigers en paarden, maar stond ook in voor het in cultuur brengen van de heide.  Zo werd in de Lutlommelse Heide de basis gelegd voor het latere gehucht Lommel-Barrier.