Erfgoed Lommel vzw is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm van de stad Lommel.

Erfgoed Lommel wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een dagelijks bestuur en een vaste adviescommissie van vrijwilligers. De dagelijkse werking wordt gerealiseerd door personeelsleden en vrijwilligers die actief zijn op de vele erfgoeddomeinen van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. De vereniging verzamelt, beheert, onderzoekt en presenteert het Lommels erfgoed op een duurzame en kwaliteitsvolle manier.

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te werken? Neem dan contact met ons op!

De heer Karel Wieërs, schepen van erfgoed, is de voorzitter van Erfgoed Lommel vzw. De voorzitter van de vaste adviescommissie van vrijwilligers is de heer Theo Mertens. Mevrouw Veerle Leysen is de directeur van Erfgoed Lommel vzw.

De vereniging maakt deel uit van netwerken van verenigingen en instellingen op de diverse erfgoeddomeinen.

Erfgoed Lommel vzw beheert Archeohuis De Kolonie (Kolonie 77, Lommel) en Erfgoedhuis De Barrier (Luikersteenweg 244, Lommel).

De vereniging geeft het driemaandelijks tijdschrift Te Lomelle op die Campine uit. Af en toe verschijnt een boek in de reeks ‘Publicaties van de vzw Erfgoed Lommel’.