Lommel wittert! Rijke waters, golvend gras. 

Er beweegt iets in Lommel-Kolonie, en dit al meer dan 40 jaar. Elk voorjaar wordt er “gewitterd”. Dan krijgen de vloeiweiden van de Grote Watering extra water om veel gras en bloemen te laten groeien. Gedurende enkele weken, de “witterweken”, heerst er een gezellige drukte.  Op die manier probeert een bende vrijwilligers een oud gebruik en een uniek stukje natuur in stand te houden.

Op 25 juni 2019 plaatste de minister van Cultuur Sven Gatz het ‘witteren’ op de Vlaamse inventaris van immaterieel erfgoed. Een prachtige erkenning van het vele en goede werk dat de vrijwilligers van Natuurpunt verrichten op de vloeiweiden.

Het oude gebruik van bevloeien, dat in heel Europa eeuwenlang werd toegepast, is bijna geheel verdwenen. Nergens in Europa wordt het nog op grote schaal toegepast zoals in Lommel-Kolonie. En we willen dit zo houden.

Daarom zijn Natuurpunt Noord-Limburg en Erfgoed Lommel in 2017 i.s.m. en onder begeleiding van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) een traject opgestart dat als doel heeft het gebruik van het bevloeien van de vloeiweiden (‘het witteren’) te ‘borgen’. De erkenning als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed (ICE) van het ‘witteren’ is een eerste kers op de taart. We streven ernaar om een zo ruim mogelijk publiek te laten kennis maken met ‘het witteren’ en zoveel mogelijk mensen actief bij dit gebruik te betrekken. Ons project draagt de titel: ‘Lommel wittert! Rijke waters, golvend gras.‘ De trotse meter van het project is actrice Katrien De Ruysscher.

Het bevloeien van de gerugde bedden in de Lommelse Watering.

Om de Lommelse gemeenschap te laten kennis maken met deze oude werkwijze en een stukje levend verleden te laten aanschouwen, organiseren we elk jaar einde februari – begin maar de ‘Witterweken’ met boeiende activiteiten.

Bonte krokus (foto: Albert Jansen)

De beheerders van de vloeiweiden in de Watering en alle projectpartners nodigen u van harte uit om de Grote Watering te bezoeken.