• Documentatiecentrum De Barrier

Luikersteenweg 244, 3920 Lommel (B), tel. 011/604224

 

  • Museum De Kolonie

Kolonie 77, 3920 Lommel (B), tel. 011/803410

 

  • Maatschappelijke zetel en Facturatieadres

Erfgoed Lommel vzw (Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Stad Lommel)

Ondernemingsnummer 0422.264.556

Hertog Janplein 1, 3920 Lommel (B)

Mail: info@erfgoedlommel.be