Lommel hoorde van 1571 tot 1731 bij het dekenaat Geel (bisdom ‘s-Hertogenbosch). Even geleden dus, maar de geschiedenis van die periode is erg boeiend. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek dat de geschiedenis van het dekenaat Geel in de 18de eeuw verhaalt. Op basis van dekenale visitatieverslagen en talrijke andere documenten reconstrueerden de auteurs het rijke geestelijke leven in deze regio. In deze religieus-sociale geschiedenis wordt achtereenvolgens ingezoomd op de religieuze overheid, de rol van de landdeken, de leden van de lagere clerus en het gelovige volk. Telkens wordt het algemene kader geschetst, dat nadien ingekleurd wordt met talrijke, heemkundig interessante casussen. Deze geschiedenis is meer nog dan een religieuze geschiedenis, een mentaliteitsgeschiedenis. Met het christendom als meest normatieve factor in de maatschappij in de achttiende-eeuwse Kempen, bieden de goed bewaarde en omvangrijke dekenale- en bisschoppelijke archieven een unieke inkijk in de maatschappij van die tijd, met een bijzondere aandacht voor afwijkend gedrag.

Het boek telt 624 bladzijden en talrijke illustraties in kleur. De auteurs zijn Marc en Sander Verwerft.

Op de website van Studia Gelensia vind je meer info over het boek en hoe je het kan bestellen. Je vindt er ook podcasts en wandelingen. We bevelen het boek van harte aan!

Hier vind je alle info: https://sites.google.com/view/studiagelensia/home