Op 30 maart werd in Parijs het internationaal aanvraagdossier “Traditional Irrigation in Europe: knowledge, technique and organization” officieel ingediend met de bedoeling dit gebruik een plaats te bezorgen op de Representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid. De graslandbevloeiing in de vloeiweiden van Lommel, het “witteren” vormt een onderdeel van dit dossier. Natuurpunt Lommel is dan ook terecht fier dat de eigen vrijwilligers deze eeuwenoude werkwijze nog steeds in ere kunnen houden. Dat dit gebruik mede gedragen wordt door andere verenigingen en instanties blijkt onder meer uit de vele steunbrieven die Natuurpunt Lommel mocht ontvangen ter ondersteuning van het aanvraagdossier, waarvoor dank.

Overhandiging dossier Traditional irrigation in Europe aan Tim Curtis, Secretaris Unesco, door Patrizia Jankovic, secretaris generaal Unescocommissie Oostenrijk

Bij deze verenigingen was natuurlijk ook Erfgoed Lommel. Onze vereniging werkte actief mee om ervoor te zorgen dat het ‘witteren’ terecht kwam op de Vlaamse Inventaris immaterieel erfgoed. En daarmee was de basis gelegd om, samen met andere bevloeiingsprojecten doorheen heel Europa, de aanvraag in te dienen bij UNESCO.

We duimen nu en hopelijk krijgen we in oktober 2023 goed nieuws!

Vrijwilligers van Natuurpunt ‘witteren’ in de Grote Watering in de Kolonie