Het boek draagt de titel Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. Het is een boeiend naslagwerk, onmisbaar voor iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis in het algemeen, landschaps- en nederzettings-geschiedenis en toponymie of plaatsnaamkunde in het bijzonder.

De kaft van het boek

Na een algemene inleiding en een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze van het onderzoek biedt de auteur een beknopte nederzettingsgeschiedenis van de Limburgse Kempen en het Maasland. Daarna volgt een zeer uitgebreid thematisch overzicht van de nederzettingsnamen. Het betreft de naamgeving van buurtschappen, woonkernen, gehuchten, dorpen en steden in het onderzoeksgebied tussen ± 700 en ± 1920. Niet alleen komen de naamkundige herkomst en de betekenis aan bod, maar de auteur schetst ook in een groot aantal gevallen het landschappelijke kader waarin de nederzettingen ontstonden. De talloze illustraties en de toponymische kaarten vullen de naamkundige toelichting aan en verhogen zo de toegankelijkheid van het boek, zowel voor een ruimer publiek als voor de naamkundigen. Achteraan in het boek zorgt het register ervoor dat de lezer snel de gewenste naam kan terugvinden.

De auteur van het boek, Vic Mennen, werd in 1940 in Lommel geboren als zoon van molenaar Edgard Mennen. Hij studeerde Germaanse Filologie aan de KULeuven en was van 1965 tot 2000 leraar Nederlands, Duits en Engels, eerst in Zonhoven en vanaf 1965 in Lommel. Na zijn doctoraat in 1987 legde hij zich als taalwetenschapper toe op de studie van de naamgeving van Limburg, o.m. als coauteur van publicaties over de Vlaamse Gemeentenamen (2010) en de Vlaamse Waternamen (2016-2018).

Met de samenstelling van het boek Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s leverde Vic Mennen een waar huzarenstukje af. Het kostte hem jaren, niet alleen voor het opzoekingswerk in archiefinstellingen, bibliotheken, online… , maar ook om de resultaten van dit onderzoek op papier te zetten.

Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Erfgoed Lommel zorgde voor de vormgeving, legde alle contacten met de drukker en verzorgde de promotie in samenwerking met de communicatiedienst van de stad Lommel. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een professionele organisatie en een geëngageerde vrijwilliger.

Deze zeer verzorgde uitgave telt maar liefst 372 bladzijden en werd rijkelijk geïllustreerd.

Met de gewaardeerde steun van CERA en volgende sponsors:

Helga Mennen, Podologe – Kinesiste, Lommel

G & J – Bouwwerken, Lommel

Fifty One Club, Noord-Limburg

Hoe bestellen?

U kunt een exemplaar bestellen aan 30 euro per exemplaar. Indien u wenst dat het boek wordt opgestuurd, gelieve dan 7,5 euro per boek extra te storten. U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer BE89 7330 4362 6485 op naam van Erfgoed Lommel vzw, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel met de vermelding “…. X boek Mennen met/zonder verzending (schrappen wat niet past)” en met duidelijke vermelding van uw adresgegevens.

Waar afhalen?

Bezorg ons op info@erfgoedlommel.be zeker ook uw e-mailadres, want iedereen die een boek bestelt, wordt per mail uitgenodigd op de officiële voorstelling van het boek. De voorstelling zal gebeuren door Karel Wieërs, schepen van Erfgoed en voorzitter van Erfgoed Lommel vzw, en Bob Nijs, burgemeester van de stad Lommel.

Die zal plaatshebben in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in 3920 Lommel op zondag 24 april 2022 om 15 u ter gelegenheid van Erfgoeddag.

U kunt het door u bestelde boek daar afhalen.

Vanaf 25 april 2022 kunt u het boek afhalen in Erfgoedhuis De Barrier, Luikersteenweg 244 in Lommel op dinsdag 26 april en in mei telkens op dinsdag tussen 9 u en 12 u en 13.30 u en 16 u.

Aarzel niet en bestel vandaag nog uw exemplaar van dit waardevolle boek!

De opbrengst gaat naar Kleine Prins, Kinderkankerfonds vzw