Het ‘witteren’ in de Grote Watering van Lommel-Kolonie is recent toegevoegd aan de Vlaamse inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. Een werkgroep bestaande uit leden van Natuurpunt Noord-Limburg en Erfgoed Lommel startte ongeveer twee jaar geleden met het traject richting deze erkenning. De werkgroep werd deskundig begeleid door medewerksters Chantal Bisschop en Laura Danckaert van het CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis).

Op de prachtige website van het CAG ‘Het Virtuele Land’ vind je het volledige themaverhaal ‘Witteren: rijke waters, golvend gras’ geschreven door conservator Albert Jansen i.s.m. de werkgroep.

Een blik op de website van het CAG

Albert Jansen volgt ook zeer nauwgezet het reilen en zeilen van de internationale werkgroep INTwater want de ambitie is om samen met een aantal buitenlandse partners het traject in te zetten dat moet leiden naar een internationale erkenning van de traditionele weidebevloeiing.