samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Categorie: Neus in erfgoed Pagina 1 van 2

‘Witteren’ voorgedragen voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

Op 30 maart werd in Parijs het internationaal aanvraagdossier “Traditional Irrigation in Europe: knowledge, technique and organization” officieel ingediend met de bedoeling dit gebruik een plaats te bezorgen op de Representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid. De graslandbevloeiing in de vloeiweiden van Lommel, het “witteren” vormt een onderdeel van dit dossier. Natuurpunt Lommel is dan ook terecht fier dat de eigen vrijwilligers deze eeuwenoude werkwijze nog steeds in ere kunnen houden. Dat dit gebruik mede gedragen wordt door andere verenigingen en instanties blijkt onder meer uit de vele steunbrieven die Natuurpunt Lommel mocht ontvangen ter ondersteuning van het aanvraagdossier, waarvoor dank.

Overhandiging dossier Traditional irrigation in Europe aan Tim Curtis, Secretaris Unesco, door Patrizia Jankovic, secretaris generaal Unescocommissie Oostenrijk

Bij deze verenigingen was natuurlijk ook Erfgoed Lommel. Onze vereniging werkte actief mee om ervoor te zorgen dat het ‘witteren’ terecht kwam op de Vlaamse Inventaris immaterieel erfgoed. En daarmee was de basis gelegd om, samen met andere bevloeiingsprojecten doorheen heel Europa, de aanvraag in te dienen bij UNESCO.

We duimen nu en hopelijk krijgen we in oktober 2023 goed nieuws!

Vrijwilligers van Natuurpunt ‘witteren’ in de Grote Watering in de Kolonie

Hertogdom Brabant in de late middeleeuwen

Voor de liefhebbers met een zwak voor het hertogdom Brabant en de late middeleeuwen is er een boeiende nieuwe website met informatie over diverse aspecten van het hertogdom: https://hertogdombrabant.nl/

Via de kaart kan je de data van de verschillende locaties raadplegen. Veel plezier met het ontdekken van de Brabantse geschiedenis.

Joe’s Bridge vanuit de lucht gezien

Als je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog, aarzel dan niet om eens een kijkje te nemen op het online platform ‘Onder de radar’, een initiatief van de Provincie Limburg. Aan de hand van militaire luchtfoto’s uit 1944 en ‘45, zowel van het Amerikaanse als Duitse leger, kan je speuren naar overblijfselen van de oorlog in je eigen gemeente en bij uitbreiding heel Limburg.

Soms helpt het om iets vanuit een ander perspectief te bekijken. Al kom je dan ook ooit voor verrassingen te staan.

Op een paar van die militaire luchtfoto’s kan je heel duidelijk brug 9, de brug over het Kempens Kanaal in Lommel-Barrier, zien liggen. Alleen ligt ze niet helemaal waar je haar verwacht. 

Op de luchtfoto (zie hieronder) zien we de houten noodbrug die gebouwd werd in 1940 en die een belangrijke rol speelde bij de bevrijding in september ‘44, waardoor zij haar bijnaam ‘Joe’s Bridge’ kreeg. Het tracé waarop deze houten noodbrug lag, bevond zich ten opzichte van het tracé van de huidige brug (zie kaartje hieronder) een paar meter verder naar het oosten, ongeveer in het verlengde van de parallelweg naast de Luikersteenweg.

De houten noodbrug – de authentieke Joe’s Bridge dus – werd omstreeks 1955 afgebroken op het ogenblik dat de huidige brug 9 gebouwd was op een tracé dat enkele meters meer westwaarts lag.

Om het verhaal van brug 9 – met drie verschillende tracé’s en verschillende verschijningsvormen – verder te ontrafelen zal er werk worden gemaakt van een artikel, spoedig te verschijnen in ons tijdschrift Te Lomelle op die Campine.

75 jaar einde WO II en toch bleef het stil…

Dat was de titel van een item in de laatste nieuwsbrief van het Rijksarchief. Het Cegesoma bundelde heel wat bijdragen van historici die nadachten over verschillende aspecten van het leven kort na WO II.

Boeiend om te lezen en je vindt er onderzoeksonderwerpen die zeker – en ook op lokaal vlak – nog verder kunnen worden uitgespit. Cegesoma beschikt over heel wat bronnenmateriaal.

Lees hier meer.

Beeld uit de Lommelse bevrijdingsstoet in 1945.

80 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen. Voor ons land was dat het begin van de Tweede Wereldoorlog en van wat we later zouden kennen als de ‘Achttiendaagse Veldtocht’.

Op 10 mei sneuvelde de Nederlandse kapitein Boässon toen hij nietsvermoedend brug 9 over het Kempens Kanaal overstak net op het ogenblik dat Belgische soldaten de brug tot ontploffing brachten. Zijn lijk werd pas vele weken later ontdekt op de bodem van het kanaal toen het puin van de brug werd geruimd.

Het lijk van de ongelukkige kapitein Boässon op de bodem van het Kempens Kanaal

De eerste Duitse militairen arriveerden op Pinksterzondag 12 mei in Lommel. Gemotoriseerde eenheden trokken door het centrum van Lommel en kwartierden in. Duitse soldaten staken met bootjes het kanaal in de Barrier over. De bevolking, en vooral de mannen, waren op dat ogenblik al massaal op de vlucht.

De achtergeblevenen merkten vlug dat de Duitse militairen niet beantwoordden aan het schrikbeeld van moordende en plunderende barbaren dat in de hoofden rondspookte als herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. De Duitse bezetting, met vele ongemakken, startte. Lommel zou pas in september 1944 opnieuw met echt oorlogsgeweld worden geconfronteerd, uitgezonderd natuurlijk enkele incidenten zoals het bombardement van de zinkfabriek begin juli 1944.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén