samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Auteur: Ferdi Geerts Pagina 3 van 61

5 december: Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk

Heel veel dank aan de vrijwilligers die zich het voorbije jaar bij Erfgoed Lommel hebben ingezet ten bate van het Lommelse erfgoed!

Ze waren actief als familiekundigen, archeologen, bestuurders, auteurs, monumentenzorgers, inventariseerders, gidsen, fotografen… Het was inspannend en ontspannend en vaak heel gezellig.

Nogmaals dank dat jullie er waren om samen voor het Lommelse erfgoed te zorgen!

Lezing: De parochie Lommel in de landdekenij Geel (1571-1731)

Tot 1731 was Lommel een atypische parochie binnen de landdekenij Geel. Als deel van de Meierij aanzagen de visiterende dekens Lommel bijna als gebied in het buitenland. Hoewel de evolutie in Lommel in het begin van de zeventiende eeuw nog erg gelijkaardig was aan die van de andere parochies in de dekenij, begonnen na 1648 de verschillen groter te worden. Het feit dat Lommel opgenomen was in protestants gebied maakte het werk van de dekens steeds moeilijker.

Uitsnede uit de kaart Degault (1786) met de katholieke schuurkerk op de Adelberg (gele cirkel) en de protestantse Sint-Pietersbandenkerk (blauwe cirkel).

In deze lezing nemen Marc en Sander Verwerft de toehoorders op basis van de overgeleverde visitatieverslagen van de dekens mee op wandel door de geschiedenis van Lommel van het einde van de zestiende eeuw tot de jaren dertig van de achttiende eeuw, waarna Lommel afsplitste van de dekenij Geel en tot de dekenij Eindhoven ging behoren. 

Wie? Marc en Sander Verwerft

Wanneer? Woensdag 1 februari 2023 om 19.30u

Waar? Raadhuis, Dorp 57, 3920 Lommel

Toegangsprijs? GRATIS

Aanmelden mag via info@erfgoedlommel.be (maar is niet verplicht)

De lezing wordt georganiseerd door Erfgoed Lommel en Davidsfonds Lommel.

Na de lezing kunnen de geïnteresseerden het boek ‘De landdekenij Geel in de achttiende eeuw (1701 – 1798)’ (624 pagina’s) aankopen tegen de prijs van 60 euro.

Lezing: Smokkelaars in de Kempen in de Franse Tijd

Iedereen van harte welkom in ’t Kristallijn, op de grens van Lommel en Mol!

Vacature archeoloog voor Archeohuis De Kolonie

NIEUW BOEK over het dekenaat Geel in de 18de eeuw

Lommel hoorde van 1571 tot 1731 bij het dekenaat Geel (bisdom ‘s-Hertogenbosch). Even geleden dus, maar de geschiedenis van die periode is erg boeiend. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek dat de geschiedenis van het dekenaat Geel in de 18de eeuw verhaalt. Op basis van dekenale visitatieverslagen en talrijke andere documenten reconstrueerden de auteurs het rijke geestelijke leven in deze regio. In deze religieus-sociale geschiedenis wordt achtereenvolgens ingezoomd op de religieuze overheid, de rol van de landdeken, de leden van de lagere clerus en het gelovige volk. Telkens wordt het algemene kader geschetst, dat nadien ingekleurd wordt met talrijke, heemkundig interessante casussen. Deze geschiedenis is meer nog dan een religieuze geschiedenis, een mentaliteitsgeschiedenis. Met het christendom als meest normatieve factor in de maatschappij in de achttiende-eeuwse Kempen, bieden de goed bewaarde en omvangrijke dekenale- en bisschoppelijke archieven een unieke inkijk in de maatschappij van die tijd, met een bijzondere aandacht voor afwijkend gedrag.

Het boek telt 624 bladzijden en talrijke illustraties in kleur. De auteurs zijn Marc en Sander Verwerft.

Op de website van Studia Gelensia vind je meer info over het boek en hoe je het kan bestellen. Je vindt er ook podcasts en wandelingen. We bevelen het boek van harte aan!

Hier vind je alle info: https://sites.google.com/view/studiagelensia/home

Pagina 3 van 61

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén