samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Auteur: Ferdi Geerts Pagina 2 van 59

Archeologiedagen 2022 in Lommel

Het Lommelse programma voor de Archeologiedagen 2022 heeft voor elk wat wils!

Jong en oud kunnen tijdens de Archeologiedagen 2022 op 20, 21 en 22 mei online op archeologisch avontuur gaan met onze eduscapeDuik in de prehistorie’. Veel plezier!

Op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei, telkens van 14u tot 16u, kan je terecht in Archeohuis De Kolonie, Kolonie 77 in Lommel, op de kleine tentoonstelling ‘Tien Topvondsten. Tien Verhalen’. Een archeoloog vertelt het verhaal van tien tentoongestelde topvondsten uit Bosland. Zo krijg je een beeld van enkele belangrijke momenten in ons verste verleden. Wil je dit verhaal horen, dan kan je je best aanmelden.

Op zondag 22 mei om 14u vertrekt aan de Leyssensmolen in Lommel-Kattenbos, Kattenrijt z/n, een begeleide wandeling ‘Over jagers, boeren en landschappen’. De wandeling zal ongeveer 4 km lang zijn en het verhaal gaat over het landschap en de mens in het dal van de Molse Nete. Het landschap veranderde, de mens evolueerde en dat alles liet zijn sporen na. Archeologen deden opmerkelijke vondsten in dit gebied. Het verhaal beslaat een tijdspanne vanaf de laatste ijstijd tot nu. Ook voor deze wandeling meld je je best aan.

Alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de IOED Bosland. U kan alles ook nog eens nalezen op de UITdatabank.

‘Witteren’ voorgedragen voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

Op 30 maart werd in Parijs het internationaal aanvraagdossier “Traditional Irrigation in Europe: knowledge, technique and organization” officieel ingediend met de bedoeling dit gebruik een plaats te bezorgen op de Representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid. De graslandbevloeiing in de vloeiweiden van Lommel, het “witteren” vormt een onderdeel van dit dossier. Natuurpunt Lommel is dan ook terecht fier dat de eigen vrijwilligers deze eeuwenoude werkwijze nog steeds in ere kunnen houden. Dat dit gebruik mede gedragen wordt door andere verenigingen en instanties blijkt onder meer uit de vele steunbrieven die Natuurpunt Lommel mocht ontvangen ter ondersteuning van het aanvraagdossier, waarvoor dank.

Overhandiging dossier Traditional irrigation in Europe aan Tim Curtis, Secretaris Unesco, door Patrizia Jankovic, secretaris generaal Unescocommissie Oostenrijk

Bij deze verenigingen was natuurlijk ook Erfgoed Lommel. Onze vereniging werkte actief mee om ervoor te zorgen dat het ‘witteren’ terecht kwam op de Vlaamse Inventaris immaterieel erfgoed. En daarmee was de basis gelegd om, samen met andere bevloeiingsprojecten doorheen heel Europa, de aanvraag in te dienen bij UNESCO.

We duimen nu en hopelijk krijgen we in oktober 2023 goed nieuws!

Vrijwilligers van Natuurpunt ‘witteren’ in de Grote Watering in de Kolonie

SYNTAR 8: Zoeken naar steentijdsites… of niet?

In de reeks van Syntheseonderzoeken Archeologie, gesubsidieerd door de Vlaamse Regering, verscheen net nummer 8.

Steentijdspecialisten onderzochten welke criteria momenteel worden gebruikt om al dan niet te zoeken naar steentijdsites en ze hielden ze kritisch tegen het licht. Daarna stelden ze een set van criteria samen die best worden gehanteerd.

Hier leest u er meer over en hier vindt u het volledige onderzoeksrapport.

Nieuw boek van Vic Mennen!

Het boek draagt de titel Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. Het is een boeiend naslagwerk, onmisbaar voor iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis in het algemeen, landschaps- en nederzettings-geschiedenis en toponymie of plaatsnaamkunde in het bijzonder.

De kaft van het boek

Na een algemene inleiding en een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze van het onderzoek biedt de auteur een beknopte nederzettingsgeschiedenis van de Limburgse Kempen en het Maasland. Daarna volgt een zeer uitgebreid thematisch overzicht van de nederzettingsnamen. Het betreft de naamgeving van buurtschappen, woonkernen, gehuchten, dorpen en steden in het onderzoeksgebied tussen ± 700 en ± 1920. Niet alleen komen de naamkundige herkomst en de betekenis aan bod, maar de auteur schetst ook in een groot aantal gevallen het landschappelijke kader waarin de nederzettingen ontstonden. De talloze illustraties en de toponymische kaarten vullen de naamkundige toelichting aan en verhogen zo de toegankelijkheid van het boek, zowel voor een ruimer publiek als voor de naamkundigen. Achteraan in het boek zorgt het register ervoor dat de lezer snel de gewenste naam kan terugvinden.

De auteur van het boek, Vic Mennen, werd in 1940 in Lommel geboren als zoon van molenaar Edgard Mennen. Hij studeerde Germaanse Filologie aan de KULeuven en was van 1965 tot 2000 leraar Nederlands, Duits en Engels, eerst in Zonhoven en vanaf 1965 in Lommel. Na zijn doctoraat in 1987 legde hij zich als taalwetenschapper toe op de studie van de naamgeving van Limburg, o.m. als coauteur van publicaties over de Vlaamse Gemeentenamen (2010) en de Vlaamse Waternamen (2016-2018).

Met de samenstelling van het boek Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s leverde Vic Mennen een waar huzarenstukje af. Het kostte hem jaren, niet alleen voor het opzoekingswerk in archiefinstellingen, bibliotheken, online… , maar ook om de resultaten van dit onderzoek op papier te zetten.

Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Erfgoed Lommel zorgde voor de vormgeving, legde alle contacten met de drukker en verzorgde de promotie in samenwerking met de communicatiedienst van de stad Lommel. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een professionele organisatie en een geëngageerde vrijwilliger.

Deze zeer verzorgde uitgave telt maar liefst 372 bladzijden en werd rijkelijk geïllustreerd.

Met de gewaardeerde steun van CERA en volgende sponsors:

Helga Mennen, Podologe – Kinesiste, Lommel

G & J – Bouwwerken, Lommel

Fifty One Club, Noord-Limburg

Hoe bestellen?

U kunt een exemplaar bestellen aan 30 euro per exemplaar. Indien u wenst dat het boek wordt opgestuurd, gelieve dan 7,5 euro per boek extra te storten. U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer BE89 7330 4362 6485 op naam van Erfgoed Lommel vzw, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel met de vermelding “…. X boek Mennen met/zonder verzending (schrappen wat niet past)” en met duidelijke vermelding van uw adresgegevens.

Waar afhalen?

Bezorg ons op info@erfgoedlommel.be zeker ook uw e-mailadres, want iedereen die een boek bestelt, wordt per mail uitgenodigd op de officiële voorstelling van het boek. De voorstelling zal gebeuren door Karel Wieërs, schepen van Erfgoed en voorzitter van Erfgoed Lommel vzw, en Bob Nijs, burgemeester van de stad Lommel.

Die zal plaatshebben in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in 3920 Lommel op zondag 24 april 2022 om 15 u ter gelegenheid van Erfgoeddag.

U kunt het door u bestelde boek daar afhalen.

Vanaf 25 april 2022 kunt u het boek afhalen in Erfgoedhuis De Barrier, Luikersteenweg 244 in Lommel op dinsdag 26 april en in mei telkens op dinsdag tussen 9 u en 12 u en 13.30 u en 16 u.

Aarzel niet en bestel vandaag nog uw exemplaar van dit waardevolle boek!

De opbrengst gaat naar Kleine Prins, Kinderkankerfonds vzw

Museum De Kolonie wordt ArcheoHuis De Kolonie

Museum De Kolonie, Kolonie 77 in Lommel, sloot definitief de deuren op 1 januari 2022. Voortaan is de naam “ArcheoHuis De Kolonie”. Het ArcheoHuis schrijft zich in in het Vlaamse Depotnetwerk en zal na een herinrichting de rol van onroerenderfgoeddepot voor archeologische collecties uit de regio vervullen. Hiervoor zullen de nodige samenwerkings-verbanden worden afgesloten. Op termijn zal er worden gestreefd naar een erkenning door de Vlaamse overheid. Onderzoekers zullen er na afspraak terecht kunnen om de waardevolle archeologische collecties te bestuderen. Kleine tentoonstellingen, lezingen en wandelingen zullen bij gelegenheid worden georganiseerd in de periode van de Archeologiedagen, Open Monumentendag en/of Erfgoeddag.

Pagina 2 van 59

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén