Erfgoedhuis De Barrier

samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Zondag 11 september 2022

Open Monumentendag

Op zondag 11 september 2022 van 10u tot 18u viert heel Vlaanderen weer Open Monumentendag. Het thema van 2022 is ‘Duurzaamheid’. De Bosland-gemeenten – Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer – hebben daarnaast echter nog een tweede thema vooropgesteld, namelijk: ‘Conflict’.

De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Bosland is de algemene coördinator van Open Monumentendag. Samen met de erfgoeddiensten en -verenigingen van de Bosland-gemeenten werd een zeer gevarieerd programma samengesteld met tal van activiteiten voor jong en oud.

Ook Erfgoed Lommel droeg zijn steentje bij met drie begeleide wandelingen en/of bezoeken waaraan zowel fysiek als digitaal kan worden deelgenomen.

De begeleide wandeling ‘De bevrijders achterna’

 • zondag 11 september 2022 om 10.30u
 • vertrek aan Erfgoedhuis De Barrier, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel
 • De wandeling voert ons langs die plaatsen in Lommel-Barrier die centraal gestaan hebben tijdens de herovering in september 1944 van Brug 9 – sedertdien ook wel JOE’s Bridge genoemd -, tevens de start van Operation Market Garden. Het spannende verhaal van die verovering wordt stap voor stap uit de doeken gedaan door een ervaren gids.
 • Een organisatie van Erfgoed Lommel vzw.
 • De wandeling is ongeveer 2,5 km. lang, duurt 1,5 uur en is gratis.
 • Er hoeft niet te worden ingeschreven.
 • Meer info: Erfgoed Lommel, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel, tel. 0492/43.65.24, e-mail: info@erfgoedlommel.be
 • Deze wandeling wordt eveneens digitaal aangeboden, doorlopend, via IZI-travel. De link zal vanaf 11 september 2022 op de website www.erfgoedlommel.be beschikbaar zijn.
De Luisterkei en het gedenkteken van JOE’s Bridge in het Barrierpark in Lommel ter herdenking van de verovering van Brug 9 door de Irish Guards in september 1944 (Foto: Gerd Bloemen).

Bezoek aan de Poolse Militaire Begraafplaats: ‘Een saluut aan de Poolse bevrijders’

 • doorlopend vanaf zondag 11 september 2022
 • De 1 hectare grote Poolse Militaire Begraafplaats in Lommel is de enige in België. Hier liggen 257 Poolse soldaten begraven, die gevochten hebben bij de 1ste Poolse Pantserdivisie onder bevel van brigadegeneraal S. Macziek. Het beeldhouwwerk op de begraafplaats, dat een vrouwenfiguur met lauwerkrans voorstelt, werd gemaakt door Marion Wnuk uit Warschau in 1959.
 • Een organisatie van Erfgoed Lommel vzw.
 • Gratis.
 • Meer info: Erfgoed Lommel, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel, tel. 0492/43.65.24, e-mail: info@erfgoedlommel.be
 • Dit bezoek wordt enkel digitaal aangeboden via IZI-Travel. De link zal vanaf 11 september 2022 op de website www.erfgoedlommel.be beschikbaar zijn.
Overzichtsbeeld van de Poolse Militaire Begraafplaats in Lommel (Foto: Veerle Leysen).

Begeleide wandeling ‘In het spoor van operatie Beecher’

 • zondag 11 september 2022 om 13.30u
 • Vertrek aan de parking ter hoogte van de Lossingsweg bij het Kempens Kanaal
 • Naast de meer bekende ‘Operation Market Garden’ bij Brug 9 over het Kempens Kanaal, vond in Lommel in september 1944 ook nog een andere militaire operatie plaats. ‘Operatie Beecher’ speelde zich af tussen Brug 11 en Brug 12 op het Kempens Kanaal. Het spannende verhaal van die verovering wordt stap voor stap uit de doeken gedaan door een ervaren gids.
 • Een organisatie van Erfgoed Lommel vzw.
 • De wandeling is ongeveer 2,5 km. lang, duurt 1,5 uur en is gratis. Inschrijven hoeft niet.
 • Meer info: Erfgoed Lommel, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel, tel. 0492/43.65.24, e-mail: info@erfgoedlommel.be
 • Deze wandeling wordt eveneens digitaal aangeboden, doorlopend, via IZI-travel. De link zal vanaf 11 september 2022 op de website www.erfgoedlommel.be beschikbaar zijn.
Kasseien Lossingsweg: op deze kasseien ter hoogte van Brug 12 over het Kempens Kanaal startte Operatie Beecher (Foto: Ferdi Geerts).

Andere activiteiten in Lommel tijdens Open Monumentendag:

 • De Leyssensmolen in Lommel-Kattenbos zal worden opengesteld. Molenaars zorgen voor vakkundige uitleg en vertellen wetenswaardigheden over het beroep van weleer. Bij voldoende wind wordt er koren gemalen. Meer info: Jos Nijs – jozef.nijs6@telenet.be
 • De Duitse Militaire Begraafplaats biedt gedurende die dag verschillende begeleide rondleidingen aan. Ook voor de kinderen staat een activiteit op maat gepland. Meer info: Huis over grenzen – jbs-lommel@volksbund.de
 • Natuurpunt Lommel organiseert een activiteit aan het Wateringhuis. De start is om 14u, maar later aansluiten kan altijd.

“De herder neemt de groep bezoekers op sleeptouw en trekt met de kudde naar de vloeiweiden nabij het Wateringhuis. Hier zal gedemonstreerd worden hoe hij en zijn herdershond(en) er in slagen om een schaapskudde onder controle te houden. Er wordt ook uitleg gegeven over het beheer van de vloeiweiden als voorbeeld van een duurzame landbouwactiviteit met ecologisch positieve gevolgen. Het bevloeien, maaien en begrazen zorgen niet enkel voor een grote biodiversiteit met zeldzame fauna en flora; ook het feit dat geen meststoffen worden gebruikt en een minimum aan water wordt gebruikt is positief voor het milieu en voor het niveau van grond- en oppervlaktewater. De oude bevloeiingsvormen kunnen als voorbeeld dienen hoe gebrek of een teveel aan water eenvoudig kan aangepakt worden. Ze kunnen inspiratie leveren voor oplossingen van deze twee erg actuele problemen.”

Archeohuis De Kolonie in Lommel krijgt provinciale subsidies voor de inrichting van een onroerenderfgoeddepot

In samenwerking met het Lommelse stadsbestuur vormt Erfgoed Lommel het archeologisch museum ‘De Kolonie’ om tot ‘Archeohuis De Kolonie’.

Het onroerenderfgoeddepot waar de vele en belangrijke archeologische collecties van Lommel en omgeving (en het bijhorend archief) worden bewaard, zal de spil van het ‘Archeohuis’ vormen. “We zijn ambitieus en schakelen ons depot in in het netwerk van de Vlaamse onroerenderfgoeddepots en we streven naar een erkenning van ons depot in 2023 zodat we jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid kunnen ontvangen”, aldus voorzitter van Erfgoed Lommel vzw en schepen van Erfgoed, Karel Wieërs. “We bieden de dienstverlening van het onroerenderfgoeddepot graag aan aan alle tien gemeenten van de nieuwe subregio Noord-Limburg. Er is immers een grote nood aan archeologische depotruimten in Limburg”, gaat schepen Wieërs verder.

Tijdens bepaalde periodes in het jaar, bijvoorbeeld rond Open Monumentendag of tijdens de Archeologiedagen, zal het Archeohuis tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten voor jong en oud organiseren, die tijdig zullen worden aangekondigd. Op digitale evenementen – zoals de eduscape ‘Duik in de prehistorie’ – zal verder worden ingezet. Dit jaar tijdens de Archeologiedagen namen al tientallen mensen deel aan de activiteiten van het Archeohuis.

Geïnteresseerde liefhebbers, wetenschappers en studenten kunnen binnenkort in de onderzoeksruimte van het ‘Archeohuis’ terecht om archeologische vondsten en collecties uit het depot te bekijken en te onderzoeken.

Vanzelfsprekend zal voor alle aspecten van de werking van het ‘Archeohuis’ goed worden samengewerkt met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten van Bosland en de Lage Kempen.

Voor de inrichting van het onroerenderfgoeddepot werd in april 2022 een aanvraag voor een investeringssubsidie ingediend bij de provincie Limburg. Het is met de nodige trots, tevredenheid en dankbaarheid dat schepen Wieërs kan melden dat deze aanvraag onlangs werd goedgekeurd. Er is een bedrag van 24.034,95 euro mee gemoeid (op een totale investering van 41.712,33 euro). Een mooie opsteker voor dit project!

Archeohuis De Kolonie zal samen met provincie Limburg tegen de Archeologiedagen 2023 een project uitwerken voor jongeren in het kader van de provinciale actie ‘Jong redt Oud’. Schepen Karel Wieërs vertelt: “Een onroerenderfgoeddepot is immers geen stoffige stapelplaats van archeologische vondsten. Beleving, informatie, vorming… blijven belangrijke aspecten van de archeologische werking van het Archeohuis. En dat zeker wat betreft de jongeren. Op dit ogenblik schakelt het Archeohuis trouwens vrijwilligers in, waaronder enkele studenten, bij het archeologisch onderzoek dat de KU Leuven momenteel uitvoert op het Lommelse Kristalpark. Op termijn zullen ook al die vondsten in het Archeohuis worden bewaard.”

Filmvoorstelling ‘Gelukszoekers’

U heeft wellicht ooit al wel eens gehoord van “De Teuten”, maar wie weet eigenlijk nog wie of wat die teuten precies waren? In deze docu-fictie-film brengen de makers aan de hand van korte interviews – onder andere Veerle Leysen, directeur Erfgoed Lommel verleende haar medewerking – en gespeelde en geacteerde scenes met lokale acteurs en actrices, het leven van de teutenfamilies in beeld.
Verwacht geen ellenlange betogen met onbegrijpelijke inhoud, maar wel een bioscoopwaardige film voor jong en oud en met veel emotie gebracht. Met prachtig camerawerk wordt u anderhalf uur lang meegenomen op een tijdreis die u nooit meer zal vergeten.

De film zal vertoond worden in CC De Adelberg op 8 en 9 september 2022.
Tickets kosten 9 euro in voorverkoop (bij aankoop van 10 tickets krijg je bovendien 1 ticket gratis). Op woensdag 17 augustus 2022 van 9 uur tot 12 uur vindt de voorverkoop plaats in het toeristisch infokantoor van Lommel.
Daarna kost een ticket 10 euro en kan je enkel nog online een ticket bestellen. Het is dan ook niet meer mogelijk om meerdere tickets te kopen.

Meer informatie vindt u op de website www.gelukzoekersdefilm.be


Archeologiedagen 2022 in Lommel

Het Lommelse programma voor de Archeologiedagen 2022 heeft voor elk wat wils!

Jong en oud kunnen tijdens de Archeologiedagen 2022 op 20, 21 en 22 mei online op archeologisch avontuur gaan met onze eduscapeDuik in de prehistorie’. Veel plezier!

Op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei, telkens van 14u tot 16u, kan je terecht in Archeohuis De Kolonie, Kolonie 77 in Lommel, op de kleine tentoonstelling ‘Tien Topvondsten. Tien Verhalen’. Een archeoloog vertelt het verhaal van tien tentoongestelde topvondsten uit Bosland. Zo krijg je een beeld van enkele belangrijke momenten in ons verste verleden. Wil je dit verhaal horen, dan kan je je best aanmelden.

Op zondag 22 mei om 14u vertrekt aan de Leyssensmolen in Lommel-Kattenbos, Kattenrijt z/n, een begeleide wandeling ‘Over jagers, boeren en landschappen’. De wandeling zal ongeveer 4 km lang zijn en het verhaal gaat over het landschap en de mens in het dal van de Molse Nete. Het landschap veranderde, de mens evolueerde en dat alles liet zijn sporen na. Archeologen deden opmerkelijke vondsten in dit gebied. Het verhaal beslaat een tijdspanne vanaf de laatste ijstijd tot nu. Ook voor deze wandeling meld je je best aan.

Alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de IOED Bosland. U kan alles ook nog eens nalezen op de UITdatabank.

‘Witteren’ voorgedragen voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

Op 30 maart werd in Parijs het internationaal aanvraagdossier “Traditional Irrigation in Europe: knowledge, technique and organization” officieel ingediend met de bedoeling dit gebruik een plaats te bezorgen op de Representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid. De graslandbevloeiing in de vloeiweiden van Lommel, het “witteren” vormt een onderdeel van dit dossier. Natuurpunt Lommel is dan ook terecht fier dat de eigen vrijwilligers deze eeuwenoude werkwijze nog steeds in ere kunnen houden. Dat dit gebruik mede gedragen wordt door andere verenigingen en instanties blijkt onder meer uit de vele steunbrieven die Natuurpunt Lommel mocht ontvangen ter ondersteuning van het aanvraagdossier, waarvoor dank.

Overhandiging dossier Traditional irrigation in Europe aan Tim Curtis, Secretaris Unesco, door Patrizia Jankovic, secretaris generaal Unescocommissie Oostenrijk

Bij deze verenigingen was natuurlijk ook Erfgoed Lommel. Onze vereniging werkte actief mee om ervoor te zorgen dat het ‘witteren’ terecht kwam op de Vlaamse Inventaris immaterieel erfgoed. En daarmee was de basis gelegd om, samen met andere bevloeiingsprojecten doorheen heel Europa, de aanvraag in te dienen bij UNESCO.

We duimen nu en hopelijk krijgen we in oktober 2023 goed nieuws!

Vrijwilligers van Natuurpunt ‘witteren’ in de Grote Watering in de Kolonie

Pagina 1 van 61

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén