Erfgoed Lommel

samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Erfgoeddag 21 april 2024

De nieuwe website en Erfgoeddatabank van Erfgoed Lommel – met dank aan DEVENTIT – zal ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 21 april 2024 van 13u tot 17u in de Stedelijke Bibliotheek, Michiel Jansplein in 3920 Lommel, voorgesteld worden.
Hierbij de affiche met het programma van Erfgoeddag.

Om 13u verwelkoming en toespraken door:

  • Veerle Leysen, directeur van Erfgoed Lommel, in naam van schepen van Erfgoed, Karel Wieërs;
  • Peter Vanderkrieken, schepen van Cultuur

Van harte welkom!

(Dit is een organisatie van Erfgoed Lommel in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek).

Witterweken 2024: het water stroomt!

UNESCO zette het ‘witteren’ op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid 

Geef toe een erkenning om U tegen te zeggen, en dat mag dus gevierd worden. 

Tijdens de komende Witterweken die starten met onze traditionele publiekswandeling op de eerste zondag van maart, zullen we daar de nodige aandacht aan besteden. Onze bevloeiingsbedden zullen dan met volle sloten en zoeven liggen te blinken. 

Maar om dat water zo mooi gelijkmatig over het grasland te laten stromen is er al heel wat werk aan voorafgegaan.  

Op dinsdagvoormiddag 27 februari 2024 om 9u zal de stuw worden geopend en stroomt het eerste water doorheen de sloten en de zoeven. De bezoekers zullen kunnen zien hoe het water stilaan zijn weg zoekt door het terrein en hoe de vrijwilligers dit sturen door hier en daar de zoeven manueel bij te werken. 

De vrijwilligers van Natuurpunt zetten het water in.

Weinigen hebben deze voorbereiding ooit meegemaakt en daar willen nu de kans toe bieden.  

U bent van harte welkom die dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u op de vloeiweiden om deze voorbereiding te volgen! Het Wateringhuis zal ook geopend zijn. 

Witterweken 2024: voorbereiden van sloten en zoeven

UNESCO zette het ‘witteren’ op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid 

Geef toe een erkenning om U tegen te zeggen, en dat mag dus gevierd worden. 

Tijdens de komende Witterweken die starten met onze traditionele publiekswandeling op de eerste zondag van maart, zullen we daar de nodige aandacht aan besteden. Onze bevloeiingsbedden zullen dan met volle sloten en zoeven liggen te blinken. 

Maar om dat water zo mooi gelijkmatig over het grasland te laten stromen is er al heel wat werk aan voorafgegaan.  

Op zaterdagvoormiddag 17 februari 2024 tussen 9u en 12u greppelen de vrijwilligers de grotere sloten.

De grotere sloten worden machinaal gegreppeld.

Daarna frezen ze de zoeven en ze maken ze dan manueel verder open.

Een vrijwilliger van Natuurpunt freest de zoeven.

Weinigen hebben deze voorbereiding ooit meegemaakt en daar willen nu de kans toe bieden.  

U bent van harte welkom die zaterdagvoormiddag op de vloeiweiden om deze voorbereiding te volgen! Het Wateringhuis zal ook geopend zijn. 

Provinciale subsidie voor architectuurontwerp kerk Lommel-Kolonie

Reeds sedert 2021 dachten kerkfabriek, Stad Lommel en Erfgoed Lommel – in samenwerking met het Projectbureau Herbestemming Kerken – na over de eventuele herbestemming van de Sint-Jozefkerk van Lommel-Kolonie tot een Erfgoedhuis. Het monumentale kerkgebouw is immers een waardevol en beeldbepalend gebouw in het gehucht Kolonie en zou dus best voor de gemeenschap bewaard blijven.

Alhoewel er op dit ogenblik nog geen definitieve beslissing is genomen met betrekking tot deze herbestemming, heeft het stadsbestuur toch al de nodige budgetten voor het architectuurontwerp van de omvorming van de kerk tot Erfgoedhuis in de begroting voorzien, aldus schepen van Erfgoed, Karel Wieërs. Meer nog, de opdracht voor het architectuurontwerp werd door het stadsbestuur inmiddels toegewezen aan Architectuur Depot uit Maasmechelen. Tevens werden voor de studieopdracht architectuurontwerp ‘Sint-Jozefkerk Lommel-Kolonie wordt Erfgoedhuis’ subsidies aangevraagd bij de Provincie Limburg.

Schepen van Erfgoed, Karel Wieërs, was dan ook zeer tevreden toen hij vernam dat de bestendige deputatie van de provincie Limburg op 21 december 2023 besliste om – op advies van de Limburgse Commissie Onroerenderfgoedprojecten – een subsidie toe te kennen van 25.000 euro voor deze studieopdracht architectuurontwerp ‘Sint-Jozefkerk Lommel-Kolonie wordt Erfgoedhuis’.

Het juryverslag van de Limburgse Commissie Onroerenderfgoedprojecten is bijzonder lovend voor dit project: “De Commissie stelt dat het architectuurontwerp voor de bestemming als Erfgoedhuis leidt tot een mooi voorbeeld van de herbestemming binnen de erfgoedsfeer van een parochiekerk, die door de nieuwe bestemming een rol zal gaan spelen die verder reikt dan de lokale gemeenschap, namelijk de hele stad Lommel en de regio Bosland met inbegrip van het pas erkende Nationaal Park.”

Schepen Wieërs is zeer tevreden dat in de loop van 2024 het architectuurontwerp voor de herbestemming van de kerk zal kunnen worden voorgesteld. Het zal evenwel het nieuwe bestuur zijn dat in 2025 de definitieve beslissing tot herbestemming zal nemen.

FIJNE FEESTDAGEN!

OPGELET!!!
De diensten van Erfgoed Lommel zijn gesloten van
vrijdag 22 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024.
Wij zijn terug bereikbaar vanaf 8 januari 2024.
Het team van Erfgoed Lommel wenst u prettige eindejaarsfeesten.

Pagina 1 van 68

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén