We vernemen het droevige nieuws dat Jan Hagen is overleden. Jan publiceerde heel wat artikels over de Lommelse geschiedenis in ons tijdschrift. Hij was vooral geïnteresseerd en gespecialiseerd in de 17de en 18de eeuw. Het boek dat hij schreef met als titel  ’Van Crouwaetz gewelt tot Fransche brandt, Nederlandse gegevens betreffende Lommel in de periode 1648-1688’ en dat in 1991 als nummer 8 werd uitgegeven in de reeks ‘Publicaties van de v.z.w. Museum Kempenland’ is nog steeds een standaardwerk voor de 17de eeuwse Lommelse geschiedenis. Nooit was hij te beroerd om iemand met raad en daad bij te staan als hij/zij op zoek was naar bronnenmateriaal of illustraties. We zullen hem in onze herinnering blijven houden als een man met een bijzondere passie voor geschiedenis en met een eigen schrijfstijl waarin steeds wat droge humor sprankelde.

Overlijdensbericht Jan Hagen