Erfgoed Lommel

samen ontdekken we het Lommelse erfgoed en zorgen we ervoor

Categorie: Activiteiten (Pagina 2 van 14)

Erfgoedprijs ‘Te Lomelle op die Campine’

De vaste adviescommissie, bestaande uit vrijwilligers van Erfgoed Lommel, hecht veel waarde aan het onderzoek van het Lommelse erfgoed. Om dat onderzoek door jonge onderzoekers, bachelors en masters, te stimuleren, stelde de adviescommissie aan de raad van bestuur voor om een erfgoedprijs ‘Te Lomelle op die Campine’ in het leven te roepen. De raad van bestuur keurde dit voorstel unaniem goed.

Aan de erfgoedprijs is een bedrag van 500 euro verbonden en de gelegenheid tot publiceren in het tijdschrift ‘Te Lomelle op die Campine’. Door de publicatie in het tijdschrift zal de Lommelse gemeenschap nieuwe aspecten van en nieuwe inzichten in het Lommelse erfgoed leren kennen. Bovendien zal de paper digitaal worden ontsloten via onze Erfgoedbank, zodat volgende onderzoekers er makkelijk toegang toe hebben.

Aan deze erfgoedprijs is uiteraard een reglement verbonden en een aanvraagformulier. De Word-versie van het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij Erfgoed Lommel.

De deadline voor deelname in 2017 is 30 juli aanstaande.

Reglement Erfgoedprijs ‘Te Lomelle op die Campine’

Aanvraagformulier Erfgoedprijs

 

Week van de Begraafplaatsen

Tussen zaterdag 27 mei en zondag 4 juni 2017 vindt in Brussel en in Vlaanderen de Week van de Begraafplaatsen (WBP) plaats. Deze WBP is gegroeid uit het initiatief van Asce, Association of Significant Cemeteries in Europe, waar momenteel zo’n 179 Europese begraafplaatsen uit 22 Europese landen bij zijn aangesloten + nog een aantal andere verenigingen die funerair actief zijn. In 2017 wordt de Week voor de vijftiende maal georganiseerd.

In Lommel kan u de Duitse Militaire Begraafplaats bezoeken met een gids. Voor meer info verwijzen we door naar de folder: Week van de begraafplaatsen 2017.

De stam VANDENBERK vanaf 1650

Is uw familienaam Vandenberk? Kom dan op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2017, telkens van 14 u. tot 18 u., zeker eens langs in CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel om er kennis te maken met ‘De stam VANDENBERK vanaf 1650′.

Tijdens deze gezellige familiesamenkomst kan u een tentoonstelling over de familie Vandenberk bezoeken en  informatie verkrijgen over uw stamboom. De gloednieuwe familiewebsite zal worden voorgesteld. Na het ontmoetingsweekend zal deze website online staan.

Heeft u nog (oude) familiefoto’s, doodsbrieven, bidprentjes of andere documenten? Breng ze zeker mee. We scannen ze voor u in.

De werkgroep familiekunde van Erfgoed Lommel zal aanwezig zijn om u wegwijs te maken in stamboomonderzoek in Lommel.

Iedereen is van harte welkom

Wat? Ontmoetingsweekend familie Vandenberk met als thema ‘De stam Vandenberk vanaf 1650’

Waar? CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel

Wanneer? Zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2017, telkens van 14 u. tot 18 u.

Toegangsprijs? GRATIS

Organisatie? Familie Vandenberk i.s.m. Erfgoed Lommel

Contact? de@vandenberken.be

 

Bedankt!

Dank aan de vele honderden Erfgoeddagbezoekers in het Kapittelhof en Museum De Kolonie! Het was zeer fijn om jullie te ontmoeten en samen Erfgoeddag te beleven. Volgend jaar is het Erfgoeddag op zondag 22 april met als thema ‘Kies voor erfgoed’. Wij zijn weer van de partij. U toch ook?

Lezing over de Lommelse en andere Kempense wateringen

In de negentiende eeuw vatte de Belgische staat het plan op om in de economisch achtergestelde Kempen grote delen van de braakliggende, ‘woeste’ gronden om te zetten in wateringen: grote oppervlakten geïrrigeerde graslanden of ‘vloeiweiden’. Ruggengraat van dit project was een nog te graven kanalenstelsel, dat zowel voor agrarische vooruitgang als voor economische ontsluiting moest zorgen. Hoofdader moest het kanaal Bocholt-Herentals worden.

In deze lezing schept Albert Jansen meer duidelijkheid over het waar, het wanneer, het waarom en het hoe van deze bevloeiingswerken in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Hij geeft de ontwikkelingen weer die er aan vooraf gingen en bespreekt soortgelijke projecten in het buitenland. Hij legt uit waarom in de Kempen slechts een fractie van de vooropgestelde oppervlakte bevloeid kon worden en verklaart waarom ook het oprichten van landbouwkolonies er niet verliep zoals gepland.

De (voormalige) vloeiweiden zijn niet enkel cultuur-historisch waardevol. In de lezing wordt aangetoond dat de Kempense wateringen, of wat ervan overblijft, zeer rijk zijn aan fauna en flora, waaronder zeldzame soorten. Ze leveren een sterke bijdrage aan het behoud van een grote biodiversiteit die steeds meer onder druk komt te staan. Albert Jansen toont het verband aan tussen deze  ecologische waarde en de vroegere en huidige bevloeiingswerken.

Belangrijkste doel van de lezing is het actualiseren van een grotendeels  vergeten geschiedenis en de toehoorder te overtuigen van het belang van het behoud van dit ecologisch en cultureel erfgoed.

Wie? Albert Jansen, Natuurpunt Noord-Limburg

Wanneer? 12 april 2017 om 19.30u

Waar? Raadhuis, Lommel

Prijs? € 8,00 / € 6,50 / € 6,00 / € 5,50

Organisator? CC De Adelberg, Lommel

Pagina 2 of 14

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén